Rosenmetoden er en myk, respektfull kroppsberøring som gir mulighet for dyp avspenning og kroppskontakt.

Kroppen har sitt eget språk, den husker alt vi har opplevd – også det vi har glemt.Mange har glemt å lytte til kroppen og merker den ofte ikke før spenninger, smerter og ubehag oppstår. Smerte er kroppens måte å si fra om at noe ikke er som det skal være.

Hvorfor

Kilden til kronisk spenning kan være følelsesmessige opplevelser som aldri fikk komme til uttrykk. Muskelspenning hjelper oss å holde vanskelige opplevelser og følelser under kontroll – ofte i den grad at vi mister kontakten med hva det er vi kontrollerer. Slik blir muskelspenningene vi utvikler og måten vi puster på, veivisere til oss selv, våre følelser og innholdet av disse. Avspenning er en port til økt oppmerksomhet, kroppsbevissthet og selvinnsikt.

Alle har vi spent muskulatur i en eller annen grad. Egentlig kan vi si takk til spenningene. De har vært en nødvendig støtte i livet og «holdt oss oppe». Når spenningen blir smerte, er det kanskje på tide å si «takk for hjelpen» –  nå trenger jeg deg ikke lenger. Mange tror at det bare er vonde minner og følelser som er fortrengte, men like ofte kan det være «godfølelsene» som får komme frem. Tilbakeholdte følelser kan for eksempel være både glede, sorg, styrke, frykt, sinne eller kjærlighet.

Behandlingen

Ved at terapeuten gir støtte og oppmerksomhet til spent muskulatur, får
den også mulighet til å slippe taket. I Rosenmetoden gir kroppen bare slipp på det den er rede til der og da. Terapeuten går aldri over klientens egne grenser, og har dyp respekt for og tillit til kroppens egne ressurser.

Rosenmetoden kan gi en opplevelse av hva som egentlig er sant for deg –   i stedet for det du etter hvert har lært deg å tro er sant. Når du opplever støtte for en sannhet som er din, kan muskelspenninger og pusten frigjøres.

Marion Rosen kaller denne behandlingsformen en «massasje for sjelen». Kroppen blir friere, vi blir mer levende og spontane, og opplever økt   vitalitet, selvinnsikt og livskvalitet.